cipciok14

28 tekstów – auto­rem jest cip­ciok14.

Mógłbyś mnie w końcu oder­wać od te­go pas­jo­nujące­go i mo­noton­ne­go zajęcia. Nudzi mi się już ciągłe odświeżanie stro­ny nk. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 czerwca 2010, 21:48

UWA­GA !

przed ob­ga­dywa­niem za­poz­naj się z praw­dziwą treścią plotki. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 czerwca 2010, 21:45

- wiesz naszło mnie na wspomnienia..
- uu ja­kie ?
- ch***we. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 czerwca 2010, 21:44

od­dałabym wszys­tko aby raz spoj­rzał na mnie tak jak ciągle pat­rzy na nią.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 maja 2010, 15:15

Gdy chodzę w szpil­kach słyszę ten dzwięk jak ob­cas zderzy się z podłogą. Przy­pomi­nają mi się wte­dy nasze wie­czor­ne spa­cery i wte­dy gdy po raz pier­wszy mnie po­całowałeś. Chciałabym zat­rzy­mać te wszys­tkie miłe wspom­nienia, ale nie mogę bo przy tym cha­rak­te­rys­tycznym odgłosie po­wie­działeś nam także 'nie'.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 maja 2010, 15:13

Życie wca­le nie jest ta­kie trud­ne. Dzieli się na ludzi dob­rych, in­te­ligen­tnych i porządnych i na ludzi fałszy­wych, ok­rutnych i dających dupę każdemu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 maja 2010, 15:31

- dała mi kosza..
- hmm.. bo widzisz między wa­mi is­tnieją 3 światy, ale w żad­nym z nich nie wi­dać was obu..[ roz­mo­wa autentyczna] 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 maja 2010, 10:36

- mu­sisz być kon­kretną idiotką zle­wając go, bo prze­cież widze jak on się na ciebie pat­rzy !
- mu­sisz być kon­kret­na idiotką nie zauważając je­go per­fidne­go spo­sobu bycia.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 maja 2010, 21:24

Ja nie chce ni­kogo tu ka­rać, ale Ty aku­rat na­leżysz do Mnie..


;D 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 maja 2010, 14:58

Jeśli kry­jesz się ze swoją mu­zyką nie na­zywaj się mianem człowieka.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 maja 2010, 20:28
cipciok14

Teksty, które wzbudziły we mnie zainteresowanie lub w jakiś sposób się z nimi zgadzam

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność